Ціни

Забір венозної, капілярної крові 40 грн. Можливе виконання аналізів у прискореному режимі за подвійну оплату.

Назва
Термін виконання
Вартість
Забір матеріалу для аналізу
Венозний забір крові у дітей до 3 років
90 грн.
Взяття зразків з урогенітального тракту одноразовими системами (у жінок)
60 грн.
Взяття зразків з урогенітального тракту одноразовими системами (у чоловіків)
60 грн.
Забір венозної крові одноразовими системами
40 грн.
Забір капілярної крові одноразовими системами
40 грн.
Забір матеріалу для дослідження на паразитарні гриби, демодекс
30 грн.
Контейнер для забору матеріалу
20 грн.
Транспортне середовище для бактеріологічного дослідження
40 грн.
Виїзд
Виїзд медсестри (ж/м Троєщина)
200 грн.
Виїзд медсестри (Лівий берег)
250 грн.
Виїзд медсестри (Правий берег)
400 грн.
Кур'єр
200 грн.
Кур'єр (ж/м Троєщина)
150 грн.
Загальноклінічні дослідження
Гематологічні дослідження
Загальний аналіз крові (без лейкоцитарної формули і ШОЕ)
1 роб. дн.
140 грн.
Лейкоцитарна формула
1 роб. дн.
130 грн.
Ретикулоцити
1 роб. дн.
190 грн.
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз, лейкоцитарна формула, ШОЕ)
1 роб. дн.
170 грн.
Тривалість кровотечі по Дуке
1 роб. дн.
130 грн.
Час згортання крові
1 роб. дн.
70 грн.
ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів)
1 роб. дн.
130 грн.
Імуногематологічні дослідження
Група крові
2 роб. дн.
70 грн.
Резус-фактор
2 роб. дн.
70 грн.
Загальноклінічні дослідження
pH калу
1 роб. дн.
50 грн.
Аналіз добової сечі на білок
1 роб. дн.
110 грн.
Аналіз добової сечі на цукор
1 роб. дн.
120 грн.
Аналіз калу на приховану кров
1 роб. дн.
170 грн.
Аналіз сечі за Зимницьким
1 роб. дн.
160 грн.
Аналіз сечі за Нечипоренком
1 роб. дн.
110 грн.
Аналіз сечі загальний (аналіз сечі з мікроскопією осаду)
1 роб. дн.
120 грн.
Аналіз сечі на кетони
1 роб. дн.
100 грн.
Вміст вуглеводів в калі (лактозна недостатність)
3 роб. дн.
150 грн.
Загальний аналіз мокроти
1 роб. дн.
220 грн.
Копрограма
1 роб. дн.
140 грн.
Мікроскопічне дослідження на паразитарні гриби
1 роб. дн.
120 грн.
Мікроскопія секрету простати
1 роб. дн.
220 грн.
Мікроскопія урогенітального мазка (жіночий)
1 роб. дн.
130 грн.
Мікроскопія урогенітального мазка (чоловічий)
1 роб. дн.
170 грн.
Назоцитограма (мазок з носа на еозинофіли)
1 роб. дн.
100 грн.
Проба Сулковича (кальцій сечі, якісний тест)
1 роб. дн.
150 грн.
Спермограма
2 роб. дн.
470 грн.
Цитологія мазка на атипові клітини
3 роб. дн.
180 грн.
Паразитологія
Аналіз калу на патогенні кишкові найпростіші
1 роб. дн.
140 грн.
Аналіз калу на яйця гельмінтів
1 роб. дн.
100 грн.
Аналіз калу на яйця гельмінтів, патогенні кишкові найпростіші
1 роб. дн.
150 грн.
Дослідження на малярію (методом товстої краплі мазка крові)
1 роб. дн.
240 грн.
Зішкріб на демодекс
1 роб. дн.
120 грн.
Зішкріб на ентеробіоз
1 роб. дн.
100 грн.
Біохімічні дослідження
Ферменти
Аланін-амінотрансфераза (АЛТ)
1 роб. дн.
80 грн.
Альфа-амілаза
1 роб. дн.
80 грн.
Аспартат-амінотрансфераза (АСТ)
1 роб. дн.
80 грн.
Гаммаглутамілтрансферази (ГГТ)
1 роб. дн.
80 грн.
Діастаза
1 роб. дн.
80 грн.
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)
1 роб. дн.
80 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ)
1 роб. дн.
80 грн.
Вуглеводний обмін
Глікозильований гемоглобін (HbA1c)
2 роб. дн.
210 грн.
Глюкоза
1 роб. дн.
80 грн.
Глюкозо-толерантний тест (0 год-2 год) без глюкози
1 роб. дн.
160 грн.
Ревмопроби
Антистрептолізин-О (напівкількісний)
1 роб. дн.
120 грн.
Ревматоїдний фактор (напівкількісний)
1 роб. дн.
120 грн.
Серомукоїди
1 роб. дн.
70 грн.
С-реактивний білок (кількісний)
1 роб. дн.
120 грн.
Пігментний обмін
Білірубін загальний, прямий, непрямий
1 роб. дн.
160 грн.
Білірубін прямий
1 роб. дн.
80 грн.
Загальний білірубін
1 роб. дн.
80 грн.
Мікроелементи, електроліти
Залізо
1 роб. дн.
80 грн.
Калій
1 роб. дн.
100 грн.
Кальцій
1 роб. дн.
80 грн.
Кальцій іонізований
1 роб. дн.
150 грн.
Магній
1 роб. дн.
80 грн.
Натрій
1 роб. дн.
100 грн.
Фосфор неорганічний
1 роб. дн.
80 грн.
Хлор
1 роб. дн.
100 грн.
Ліпіди
Аполіпопротеїн А1
2 роб. дн.
140 грн.
Аполіпопротеїн В
2 роб. дн.
140 грн.
Ліпаза
2 роб. дн.
140 грн.
Тригліцериди
1 роб. дн.
80 грн.
Холестерин загальний
1 роб. дн.
80 грн.
Холестерол-ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)
1 роб. дн.
80 грн.
Холестерол-ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)
1 роб. дн.
80 грн.
Холестерол-ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)
1 роб. дн.
100 грн.
Дослідження гемостазу
Д-димер
2 роб. дн.
220 грн.
Коагулограма
2 роб. дн.
280 грн.
Протромбіновий тест (протромбіновий час, відсоток протромбіну за Квіком, МНО)
2 роб. дн.
100 грн.
Білковий обмін
Альбумін
1 роб. дн.
70 грн.
Білкові фракції (альбумін, альфа1-глобуліни, альфа2-глобуліни, бета-глобуліни, гамма-глобуліни, А/Г коефіцієнт)
2 роб. дн.
180 грн.
Загальний білок
1 роб. дн.
80 грн.
Азотистий обмін
Азот сечовини
1 роб. дн.
110 грн.
Креатинін
1 роб. дн.
80 грн.
Сечова кислота
1 роб. дн.
70 грн.
Сечовина
1 роб. дн.
80 грн.
Швидкість клубочкової фільтрації
1 роб. дн.
110 грн.
Інші дослідження
Креатинкіназа МВ (КФК-МВ)
2 роб. дн.
190 грн.
Мікроальбумінурія
2 роб. дн.
200 грн.
Тимолова проба
2 роб. дн.
70 грн.
Гормональні дослідження
Наднирники
Кортизол
2 роб. дн.
260 грн.
Пренатальна діагностика
PAPP-білок (8-13 тиж.)
3 роб. дн.
220 грн.
Альфа-фетопротеїн (АФП)
3 роб. дн.
220 грн.
Вільний естріол (Е3 14-40 тиж.)
3 роб. дн.
190 грн.
Плацентарний лактоген
4 роб. дн.
340 грн.
Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ)
2 роб. дн.
200 грн.
Репродуктивна панель
17-альфа-оксипрогестерон
3 роб. дн.
210 грн.
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ)
3 роб. дн.
230 грн.
Дегідроепіандростерона сульфат (DHEA-S)
3 роб. дн.
230 грн.
Естрадіол (Е2)
2 роб. дн.
190 грн.
Індекс вільного тестостерону
4 роб. дн.
340 грн.
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)
2 роб. дн.
180 грн.
Прогестерон (ПРГ)
2 роб. дн.
190 грн.
Пролактин (ПРЛ)
2 роб. дн.
180 грн.
Тестостерон вільний (Т віл.)
3 роб. дн.
260 грн.
Тестостерон загальний (Т заг.)
2 роб. дн.
190 грн.
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)
2 роб. дн.
180 грн.
Цукровий діабет
C-пептид
2 роб. дн.
210 грн.
Індекс НОМА
2 роб. дн.
290 грн.
Інсулін
2 роб. дн.
210 грн.
Щитовидна залоза
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (АТрТТГ)
3 роб. дн.
400 грн.
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)
2 роб. дн.
220 грн.
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)
2 роб. дн.
210 грн.
Тиреоглобулін (ТГ)
3 роб. дн.
220 грн.
Тиреотропний гормон (ТТГ)
2 роб. дн.
190 грн.
Тироксин вільний (T4 віл.)
2 роб. дн.
190 грн.
Тироксин загальний (Т4 заг.)
3 роб. дн.
200 грн.
Трийодтиронин вільний (T3 віл.)
2 роб. дн.
180 грн.
Трийодтиронин загальний (Т3 заг.)
3 роб. дн.
200 грн.
Імуноферментні дослідження
Аутоімунні захворювання
Антимікросомальні антитіла (АМС)
5 роб. дн.
350 грн.
Антимітохондріальні антитіла (АМА)
5 роб. дн.
430 грн.
Антитіла до фосфоліпідів IgG
5 роб. дн.
370 грн.
Антитіла до фосфоліпідів IgM
5 роб. дн.
370 грн.
Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen)
5 роб. дн.
440 грн.
Захворювання шлунково-кишкового тракту
Гліадин антитіла IgG
5 роб. дн.
410 грн.
Хелікобактер антиген калу (Helicobacter pylory stool test) (якісний)
2 роб. дн.
420 грн.
Хелікобактер антитіла IgG+М
3 роб. дн.
190 грн.
Метаболіти кісткової тканини
Вітамін D (25-гідроксікальціферол)
3 роб. дн.
460 грн.
Кальцитонін
3 роб. дн.
440 грн.
Остеокальцин
5 роб. дн.
420 грн.
Паратгормон
3 роб. дн.
240 грн.
Співвідношення дезоксипiридинолiн/креатинін (Пірілінкс Д)
3 роб. дн.
740 грн.
Онкомаркери
Альфа-фетопротеїн (АФП)
3 роб. дн.
240 грн.
Індекс вільного ПСА (ПСА вільний, ПСА загальний, індекс вільного ПСА)
3 роб. дн.
340 грн.
Онкомаркер молочної залози (СА-15-3)
3 роб. дн.
250 грн.
Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9)
3 роб. дн.
250 грн.
Онкомаркер яєчників (СА-125)
3 роб. дн.
250 грн.
Простат специфічний антиген вільний (ПСА віл.)
3 роб. дн.
210 грн.
Простат специфічний антиген загальний (ПСА заг.)
3 роб. дн.
210 грн.
Раковоембріональний антиген (РЕА)
3 роб. дн.
250 грн.
Паразитологія
Антитіла IgG до антигенів аскарид
3 роб. дн.
190 грн.
Антитіла IgG до антигенів ехінококів
3 роб. дн.
180 грн.
Антитіла IgG до антигенів опісторхісів
3 роб. дн.
180 грн.
Антитіла IgG до антигенів токсокар
3 роб. дн.
180 грн.
Антитіла IgG до антигенів трихінел
3 роб. дн.
180 грн.
Антитіла IgG+IgM+IgА до антигенів лямблій
3 роб. дн.
180 грн.
Лямблії антиген в калі (якісний)
2 роб. дн.
240 грн.
Анемія
Вітамін B12
3 роб. дн.
250 грн.
Феритин
2 роб. дн.
210 грн.
Фолієва кислота
3 роб. дн.
250 грн.
Інші захворювання
Bordetella pertussis, Кашлюк, антитіла IgG
4 роб. дн.
390 грн.
Bordetella pertussis, Кашлюк, антитіла IgM
4 роб. дн.
390 грн.
Бореліоз IgG (Хвороба Лайма)
3 роб. дн.
210 грн.
Бореліоз IgМ (Хвороба Лайма)
3 роб. дн.
210 грн.
Тропонін I
2 роб. дн.
290 грн.
Інфекції
ТОRCH-інфекції
CMV антитіла IgG (цитомегаловірус, герпес V тип)
3 роб. дн.
170 грн.
CMV антитіла IgM (цитомегаловірус, герпес V тип)
3 роб. дн.
170 грн.
HSV 1/2 антитіла IgG (герпес I, II тип)
3 роб. дн.
170 грн.
HSV 1/2 антитіла IgM (герпес I, II тип)
3 роб. дн.
170 грн.
Rubella антитіла IgG (краснуха)
3 роб. дн.
170 грн.
Rubella антитіла IgM (краснуха)
3 роб. дн.
170 грн.
Toxoplasma gondii антитіла IgG (токсоплазмоз)
3 роб. дн.
170 грн.
Toxoplasma gondii антитіла IgM (токсоплазмоз)
3 роб. дн.
170 грн.
Маркери гепатитів
Гепатит A антитіла IgM
2 роб. дн.
200 грн.
Гепатит B HBeAg
3 роб. дн.
330 грн.
Гепатит B HBsAg (якісний)
3 роб. дн.
180 грн.
Гепатит B антитіла IgG HBcoreAg
3 роб. дн.
210 грн.
Гепатит B антитіла IgG HBeAg
3 роб. дн.
340 грн.
Гепатит B антитіла IgG HBsAg
3 роб. дн.
310 грн.
Гепатит B антитіла IgG+IgM HBcoreAg
3 роб. дн.
220 грн.
Гепатит B антитіла IgМ HBcoreAg
3 роб. дн.
220 грн.
Гепатит C антитіла IgG до HCV
3 роб. дн.
180 грн.
Гепатит C антитіла IgМ до HCV
3 роб. дн.
180 грн.
Гепатит C антитіла сумарні IgG+IgM
3 роб. дн.
210 грн.
Герпесвірусні інфекції
EBV EBNA антитіла IgG (Епштейна-Барр, герпес IV тип)
5 роб. дн.
150 грн.
EBV антитіла EA IgG (Епштейна-Барр, герпес IV тип)
5 роб. дн.
180 грн.
EBV антитіла VCA IgG (Епштейна-Барр, герпес IV тип)
3 роб. дн.
130 грн.
EBV антитіла VCA IgM (Епштейна-Барр, герпес IV тип)
3 роб. дн.
130 грн.
HHV 6 антитіла IgG (герпес VI тип)
3 роб. дн.
160 грн.
HSV тип 1 антитіла IgG (герпес I тип)
3 роб. дн.
150 грн.
HSV тип 2 антитіла IgG (герпес II тип)
3 роб. дн.
230 грн.
HSV тип 2 антитіла IgM (герпес II тип)
3 роб. дн.
230 грн.
Varicella zoster антитіла IgG (герпес III тип)
4 роб. дн.
280 грн.
Varicella zoster антитіла IgM (герпес III тип)
4 роб. дн.
280 грн.
Хламідійна інфекція
Chlamydia pneumonia антитіла IgG
3 роб. дн.
250 грн.
Chlamydia trachomatis антитіла IgA
5 роб. дн.
300 грн.
Chlamydia trachomatis антитіла IgG
3 роб. дн.
170 грн.
Chlamydia trachomatis антитіла IgM
3 роб. дн.
170 грн.
Сифіліс
Антитіла до Tr. Pallidum
5 роб. дн.
150 грн.
Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (МРП)
3 роб. дн.
120 грн.
Реакція Вассермана (RW)
2 роб. дн.
150 грн.
Трепонемний антиген
3 роб. дн.
140 грн.
ВІЛ
Антитіла до ВІЛ
3 роб. дн.
275 грн.
Коронавірус
Коронавірус, COVID-19, антитіла IgG до S-білка
3 роб. дн.
370 грн.
Коронавірус, COVID-19, антитіла IgG, метод імуноферментного аналізу (ІФА)
3 роб. дн.
300 грн.
Коронавірус, COVID-19, антитіла IgM, метод імуноферментного аналізу (ІФА)
3 роб. дн.
300 грн.
Коронавірус, COVID-19, метод RT-ПЛР (якісний)
1 роб. дн.
630 грн.
Коронавірус, COVID-19, швидкий тест для виявлення антигену (з перекладом на англійську і QR кодом)
15 хв.
150 грн.
Інші інфекції
Адено+ротавірус антиген калу (якісний)
1 роб. дн.
240 грн.
Визначення антигену стрептококів групи А
15 хв.
260 грн.
Кір антитіла IgG
3 роб. дн.
290 грн.
Тест на грип А+В
15 хв.
330 грн.
Молекулярно-генетичні дослідження
ПЛР Candida albicans (якісний)
4 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Chlamydia trachomatis (якісний)
4 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Gardnerella vaginalis (якісний)
4 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Mycoplasma genitalium (якісний)
4 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Mycoplasma hominis (якісний)
4 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Neisseria gonorrhoeae (якісний)
4 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Toxoplasma gondii (якісний)
4 роб. дн.
190 грн.
ПЛР Trichomonas vaginalis (якісний)
4 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Ureaplasma spp. (якісний)
4 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Ureaplasma urealyticum (якісний)
4 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Вірус Varicella zoster (якісний)
5 роб. дн.
170 грн.
ПЛР Вірус Епштейна-Барр, кров (кількісний)
4 роб. дн.
320 грн.
ПЛР Вірус Епштейна-Барр, кров (якісний)
4 роб. дн.
210 грн.
ПЛР Вірус Епштейна-Барр, слина (кількісний)
4 роб. дн.
320 грн.
ПЛР Вірус Епштейна-Барр, слина (якісний)
4 роб. дн.
210 грн.
ПЛР Гепатит B (кількісний)
5 роб. дн.
1200 грн.
ПЛР Гепатит B (якісний)
5 роб. дн.
350 грн.
ПЛР Гепатит C (генотипування 1a, 1b, 2, 3a)
5 роб. дн.
850 грн.
ПЛР Гепатит C (кількісний)
5 роб. дн.
1200 грн.
ПЛР Гепатит C (якісний)
5 роб. дн.
330 грн.
ПЛР Герпес 1/2 тип, зішкріб (якісний)
4 роб. дн.
190 грн.
ПЛР Герпес 1/2 тип, кров (якісний)
4 роб. дн.
190 грн.
ПЛР Герпес 1/2 тип, слина (якісний)
4 роб. дн.
190 грн.
ПЛР Герпес 6 тип, кров (якісний)
4 роб. дн.
190 грн.
ПЛР Герпес 6 тип, слина (якісний)
4 роб. дн.
260 грн.
ПЛР Папіломавірус HPV 16, 18
4 роб. дн.
190 грн.
ПЛР Папіломавірус HPV 6, 11
4 роб. дн.
220 грн.
ПЛР Папіломавірус HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (кількісне визначення з генотипуванням), Квант-21
4 роб. дн.
700 грн.
ПЛР Папіломавірус HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 (кількісне визначення з генотипуванням), Квант-15
4 роб. дн.
550 грн.
ПЛР Цитомегаловірус, кров (кількісний)
4 роб. дн.
320 грн.
ПЛР Цитомегаловірус, кров (якісний)
4 роб. дн.
190 грн.
ПЛР Цитомегаловірус, слина (кількісний)
4 роб. дн.
320 грн.
ПЛР Цитомегаловірус, слина (якісний)
4 роб. дн.
220 грн.
Бактеріологія
Мікрокультуральна діагностика
Бакпосів Mycoplasma/Ureaplasma DUO (без чутливості до антибіотиків)
3 роб. дн.
370 грн.
Бакпосів Mycoplasma/Ureaplasma DUO (з чутливістю до антибіотиків)
3 роб. дн.
440 грн.
Бактеріологічне дослідження грудного молока
6 роб. дн.
270 грн.
Бактеріологічне дослідження дослідження рани
6 роб. дн.
270 грн.
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою
6 роб. дн.
280 грн.
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою + бактеріофаги
6 роб. дн.
310 грн.
Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою + бактеріофаги + пробіотики
6 роб. дн.
380 грн.
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність
10 роб. дн.
280 грн.
Бактеріологічне дослідження матеріалу з вуха
6 роб. дн.
270 грн.
Бактеріологічне дослідження матеріалу з носа
6 роб. дн.
270 грн.
Бактеріологічне дослідження матеріалу з очей
6 роб. дн.
270 грн.
Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіву
6 роб. дн.
270 грн.
Бактеріологічне дослідження мокротиння
6 роб. дн.
270 грн.
Бактеріологічне дослідження на дез. групу
6 роб. дн.
290 грн.
Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів
6 роб. дн.
290 грн.
Бактеріологічне дослідження сечі
6 роб. дн.
290 грн.
Бактеріологічне дослідження урогенітальних виділень
6 роб. дн.
290 грн.
Чутливість до фагів
6 роб. дн.
90 грн.
Алергія
Маркер алергії IgE
2 роб. дн.
165 грн.
Комплексні послуги
Біохімічні дослідження
Біохімічний скринінг (АЛТ, АСТ, загальний білірубін, загальний білок, глюкоза, креатинін, сечовина, C-рб кількісний, альфа-амілаза, кальцій, азот сечовини, швидкість клубочкової фільтрації)
2 роб. дн.
600 грн.
Кардіоризик (АЛТ, АСТ, K, Na, Cl, С-рб кількісний, ЛДГ, тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)
2 роб. дн.
760 грн.
Ліпідограма (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)
2 роб. дн.
300 грн.
Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота, азот сечовини, швидкість клубочкової фільтрації)
2 роб. дн.
240 грн.
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок)
2 роб. дн.
400 грн.
Ревмопроби (C-РБ, РФ, АСЛ-O, сечова кислота)
2 роб. дн.
270 грн.
Інфекції
ТОRCH-інфекції (Toxoplasma gondii, Rubella, CMV, HSV 1/2) IgG
3 роб. дн.
550 грн.
ТОRCH-інфекції (Toxoplasma gondii, Rubella, CMV, HSV 1/2) IgM
3 роб. дн.
550 грн.
ТОRCH-інфекції (Toxoplasma gondii, Rubella, CMV, HSV 1/2) IgM, IgG
3 роб. дн.
1050 грн.
Гормональні дослідження
Діагностика діабету (глюкоза, інсулін, індекс НОМА, C-пептид, глікозильований гемоглобін)
2 роб. дн.
640 грн.
Щитовидна залоза (ТТГ, Т4віл, АТПО)
3 роб. дн.
520 грн.
Щитовидна залоза (ТТГ, Т4віл, Т3віл)
2 роб. дн.
500 грн.
Щитовидна залоза (ТТГ, Т4віл, Т3віл, АТПО)
3 роб. дн.
660 грн.
Паразитологія
Антитіла до антигенів опісторхісів, токсокар, трихінел, ехінококів, лямблій, аскарид
3 роб. дн.
830 грн.